Home » Співробітники » Грабовська Ірина Миколаївна

Грабовська Ірина Миколаївна

філософ, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник

Народилась 2 лютого 1961 р. у м. Дніпропетровську. Після закінчення середньої школи працювала на трубопрокатному заводі ім. В.І Леніна у м. Дніпропетровську. У 1980–1985 рр. навчалась у Київському державному (тепер – національному) університеті ім. Т.Г. Шевченка. Закінчила філософський факультет та аспірантуру КДУ. У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на здобуття звання кандидата філософських наук за спеціальністю «соціальна філософія».

З 1992 р. працювала в Інституті українознавства КНУ імені Тараса Шевченка. З 2000 р. – старший науковий співробітник Центру українознавства КНУ, заввідділом «Філософсько-світоглядних проблем українознавства», керівник наукової групи, старший науковий співробітник.

У творчому доробку маю біля 350 наукових публікацій, з них – 2 індивідуальні монографії, 5 монографій у співавторстві, 36 розділів у колективних монографіях, 2 наукові брошури, 2 розділи у навчальних підручниках та посібниках. Друкуюсь у зарубіжних наукових виданнях та фахових журналах України.

Активно співпрацюю зі ЗМІ. Друкувалась у науково-популярних виданнях України та зарубіжжя: «Сучасність», «Розбудова держави», «Ї. Незалежний культурологічний часопис», «Арка», «Ґенеза», «Філософська та соціологічна думка», «Олег та Ольга. Вісник гендерного партнерства (Швеція)», ел. видання «Політикантроп», «Welcome to Ukraine», «Народний депутат», газета «День», «Український альманах» тощо. Була ведучою рубрики «Паритетна демократія» електронного видання «Політикантроп«.

Лауреат премії журналу «Сучасність» та Ліги українських меценатів (2003).
Нагороджена Грамотою Товариства «Україна-світ» (2005).

Коло наукових інтересів: філософсько-світоглядні проблеми сучасного українознавства, гендеристика, філософія міфу, філософсько-світоглядні проблеми націєтворення, постколоніальна теорія та постколоніалізм.

Основні публікації

Монографії:

 • Україна як метафізична реальність: [монографія]. – К.: Стилос, 2000. – 114 с.
 • Філософія українського буття: [монографія / у сп.авт. Ємець Т.М., Мостяєв О.І.]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2006. – С.5–8; С.239–295.
 • Національні міфи в контексті сучасних українських реалій (філософсько-світоглядний аналіз):[монографія].– Ніжин: Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, ДС Міланік, 2007. – 141с.
 • Ladies first: Феномен жіночого політичного лідерства в Україні: [у співавторстві з Л.Кобелянською/ за ред. І. Грабовської].– К.: К.І.С., 2007. – 144 с.
 • Репрезентація архетипів у гендерних стереотипах української культури. Монографія / у сп.авт. Купцова Т., Талько Т. – К.: Видавець ПП Лисенко М.М., 2012. – 196 с.
 • Трансформації українського соціуму: [монографія/ у сп.авт. Ємець Т.М., Мостяєв О.І.]. – К.: Вид. – поліграф. центр «Київський університет», 2013. – 511 с.
 • Психоаналітичні інтерпретації неохристиянських вчень про шлюб і сім’ю / у сп.авт. Т.Талько // Від гендерних ідеологій до дискусій про сучасну сім’ю. Монографія [Текст] / Наук. ред. О. М. Пшінька, Т. І. Власової – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2016. – 177 с. – С. 61- 72.
 • Грабовська І.М. Громадянське суспільство у світлі становлення та розвитку волонтерського руху в Україні // Трансформації феномена волонтерства в дискурсивних практиках публічної сфери життя. Монографія / наук. ред. Власової Т.І. – Ч.ІІ.– Дніпро: Вид-во ПФ «Стандарт – Сервіс», 2017. – 140с. – С. 5-14.
 • Передмова // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: Монографія / Видання 2-ге, доповнене. – К.: ВЦ «Київський університет», 2017, – C. 3 – 7.
 • Розділ 7. Єврореволюція як Революція Гідності в контексті цивілізаційної проблематики // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: Монографія / Видання 2-ге, доповнене. – К.: ВЦ «Київський університет», 2017, – C. 162 – 182.
 • Розділ 9. Гендерна складова європейського цивілізаційного вибору сучасного українства // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: Монографія / Видання 2-ге, доповнене. – К.: ВЦ «Київський університет», 2017, – C. 268 – 291.
 • Розділ 13: Путінізм – загроза сучасній Україні та світовому співтовариству // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді: Монографія / Видання 2-ге, доповнене. – К.: ВЦ «Київський університет», 2017, – C. 334 – 359.
 • Р. 1. Актуальність дослідження консолідаційних процесів українства доби постколоніалізму // Консолідація українства в постколоніальну добу: монографія. – Київ: Міленіум, 2018. – С. 15 – 38.
 • Р. 7. Перспективні напрямки дослідження консолідації сучасного українства: теорія та практика // Консолідація українства в постколоніальну добу: монографія. – Київ: Міленіум, – С. 311 – 385.
 • Актуальний гендер: міжнародний та український контекст. Монографія/ у сп.авт. Власова Т.І., Галицька Ю.В. – К: Міленіум, 2018. – 132 с.