Home » Співробітники » Кобченко Катерина Аркадіївна

Кобченко Катерина Аркадіївна

кандидат історичних наук, науковий співробітник

У 1997 р. Закінчила з відзнакою історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціалізація – історія України.

У 2004 р. захистила в КНУ імені Тераса Шевченка канд. дис.: «Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878–1920)».

Професійна діяльність:

1997–1999 – викладач історичних дисциплін Медичного інституту Української асоціації народної медицини.

1998–2001 – аспірантка історичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка (кафедра Давньої та Нової історії України).

2002–2004 – асистент, ст. викладач кафедри Гуманітарних дисциплін Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».

З 2004 р. – молодший науковий співробітник Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.

З 2005 р. – молодший науковий співробітник, з 2008 р. – науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Брала участь у підготовці електронного науково-довідникового видання «Енциклопедія Київського університету» (http://eu.univ.kiev.ua/) як авторка, упорядниця та редакторка.

У літньому семестрі 2013 р. – гостьова доцентка Університету м. Констанц, Німеччина (на запрошення проф. д-р Б’янки П’єтров-Еннкер).

У літньому семестрі 2017 р. – гостьовий викладач НаУКМА.

Міжнародна співпраця:

Стипендіатка Німецької служби академічних обмінів (DAAD), Німеччина (2006–2007).

Стипендіатка Фонду Александра фон Гумбольдта (2017–2019), Німеччина.

Учасниця ряду міжнародних та всеукраїнських наукових об’єднань:

Членкиня Австрійсько-української комісії істориків (з 2016 р.).

Експертка Міжнародної комісії при Фундації «Топографія терору», Берлін, Німеччина

(з 2019 р.)

Учасниця міжнародної групи дослідників переміщених осіб (Displaced Persons) (з 2019 р.)

https://www.netzwerkdpforschung.uni-bonn.de/mitglieder/kateryna-kobchenko

«На визнання багаторічної успішної академічної співпраці та тісних зав’язків з Університетом м. Констанц», Німеччина, у 2015 р. Катерина Кобченко отримала почесне звання «Посла Констанцького університету» та стала членкинею «Клубу послів» цього університету.

Співорганізаторка ряду проектів міжнародного обміну за участю студентів КНУ імені Тараса Шевченка, у т.ч.:

 • Німецько-українська літня школа «Мюнхен-Київ 1941/45: Два міста, одна історія?», (за участі КНУ імені Тараса Шевченка, Університету Людвіга-Максиміліана, Мюнхен та Архіву м. Мюнхен, Німеччина).
 • «Сталінізм та націонал-соціалізм: історична пам’ять та осмислення в Німеччині та Україні» (За участі КНУ імені Тараса Шевченка та Університету м. Констанц, Німеччина, за підтримки ДААД).
 • «Нова солідарність в Україні. Досвід громадської самоорганізації під час Євромайдану 2013–2014 рр.» (за участі КНУ імені Тараса Шевченка та Університету Людвіга-Максиміліана, Докторантська школа (Graduiertenschule) дослідників Східної та Південно-Східної Європи, Мюнхен, Німеччина, за підтримки нім. Фундації EVZ).

Учасниця міжнародного проекту «Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства» (співорганізаторка конференції, співупорядниця та одна з авторок наукового збірника, 2013–2015).

Інші форми наукової та громадської активності:

Членкиня громадської організації «Українська асоціація дослідників жіночої історії»

(з 2010 р.): http: // www.womenhistory.org.ua/

Членкиня ГО «Жінки в науці».

Нагорождена Почесною грамотою Київського міського голови (2005).

Наукові інтереси: Політична та інтелектуальна історія України та українства в ХХ ст. у європейському контексті, українська політична еміграція в німецькомовних країнах Європи після Другої світової війни, українство в міграційних процесах ХХ ст., проблеми жіночої та гендерної історії України, історична та культурна пам’ять українства, усно-історичні та біографічні студії.

Авторка бл. 100 наукових публікацій в українських та зарубіжних виданнях.

Публікації

Монографії:

Авторська монографія:
 • «Жіночий університет Святої Ольги»: історія Київських вищих жіночих курсів – К.: «МП Леся», 2007. – 271 c.
Розділи у колективних монографіях:
 • Постколоніальні студії та українознавчий дискурс: проблема поєднання // Консолідація українства в постколоніальну добу: монографія / за заг. ред. проф. М.І, Обушного. – Київ: Педагогічна думка, 2019. – 392 с. С. 59-84.
 • Євромайдан – акт цивілізаційного вибору українства // Сучасне українство: цивілізаційні виклики і відповіді: монографія. – 2-ге вид., доповн.; наук. ред. М.І. Обушний; відп. ред. І.М. Грабовська. – Київ: Міленіум, 2019, 416 с. – С. 144-161.
 • Битва за минуле: історична політика в контексті гібридної війни // Сучасне українство: цивілізаційні виклики і відповіді: монографія. – 2-ге вид., доповн.; наук. ред. М.І. Обушний; відп. ред. І.М. Грабовська. – Київ: Міленіум, 2019, 416 с. – С. 359-379.
 • Українство в інтелектуальній історії Європи // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст: монографія / Упор. К. Кобченко, за заг. ред. М.І, Обушного. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015, 384 с. – С. 175-224.
 • Одяг «нових жінок»: вбрання курсисток в другій пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. // «Український modus vestiendi»: [колективна монографія] / за заг. ред. М. Обушного. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2008, 272 с. – С. 190-205.

Вибрані статті:

 • Український технічно-господарський інститут у Регенсбурзі-Мюнхені: до історії творення національної політехніки в еміграції // Вісник Київського Національного Університету Імені Тараса Шевченка. Українознавство. 2016, Вип. 18. – С. 25-28.
 • Радянські жінки як військовий ресурс тоталітарної влади: радянські гендерні стратегії передвоєнного часу // Жінки Центральної та Східної Європи у Другій Світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства: зб. наук. праць / Г. Грінченко, К. Кобченко, О. Кісь. (ред.) Київ: ТОВ «АРТ КНИГА», 2015, 336 с., C. 61–79.
 • Fußball und nationale Problematik in der Ukraine (im Kontext der Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine 2012). In: Diethelm Blecking, Lorenz Peiffer u.a. (Hg.). Vom Konflikt zur Konkurrenz, Deutsch-polnisch-ukrainische Fußballgeschichte. Göttingen. Die Werkstatt Verlag, 2014, 222–232.
 • «Клінічне містечко» Університету Св. Володимира на Батиєвій горі: сторінки нездійсненої історії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство, 2012, № 16, с. 35-39.
 • Спорудження університетської бібліотеки: історія Київського університету, якої не сталося. У вид.: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Українознавство. 2011, Вип. 15, С. 17–21.
 • Спогади дружин університетських професорів як джерело історії інтелектуального середовища Києва середини ХІХ – поч. ХХ ст. (за мемуарами А. Іконнікової та М. Лучицької) // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2010, Том 19, Кн. 2., Ч. 1. Джерела локальної історії: методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація. С. 119–129.
 • Emancipation within the Ruling Ideology: Soviet Women in Fizkul’tura and Sport in the 1920s and 1930, In: Nikolaus Katzer, Sandra Budy, Alexandra Kohring, Manfred Zeller (Ed.). Euphoria and Exhaustion. Modern Sport in Soviet Culture and Society». — Frankfurt/Main: Campus Verlag, 2010. – 251–267.
 • Історія середньої медичної освіти в контексті суспільних процесів в Україні в середині ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Київської земської фельдшерсько-акушерської школи при Кирилівській лікарні) // Українознавчий альманах. – 2010. – Вип. 3. – С. 118–130.
 • Українознавчі дисципліни в університетській освіті Києва на поч. ХХ ст. // Українознавчий альманах. 2009. – Вип. 1. – С. 41–45.
 • Перша форма жіночої професійної освіти (до 165-річчя заснування Інституту повивального мистецтва при Університеті Св. Володимира) // Українознавство-2010: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко]. – К.: МП «Леся», 2009. – С.118–123.
 • Parallele Geschichte: die Entwicklung der akademischen Frauenbildung in der Ukraine von der Mitte des 19. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts // Ariadne – Forum für Frauen- und Geschlechtergeschichte. – 2008. – № 53–54 – S. 110–118.
 • Входження жінок у «чоловічий» храм науки: Університет св. Володимира і жіноцтво // Українознавство-2009: календар-щорічник / [упорядн. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – С. 84–95.
 • Як медицина ставала «жіночою справою» (До 100-річчя початку вищої медичної освіти жінок в Україні) // Українознавство–2007: календар-щорічник / [упоряд. В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2006 – С. 135–139.
 • Жінки з Наддніпрянської України у вищій школі Швейцарії (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Вісник Львівського університету. Серія «Історія». – 2005.– Вип. 39 – – C. 611–627.