Home » Впровадження наукових результатів у навчальний процес

Впровадження наукових результатів у навчальний процес

Результати досліджень співробітників Центру впроваджуються в навчальний процес:

У рамках вищої освіти в Україні для студентів вищих навчальних закладів підготовлено й опубліковано посібник «Українознавство» (К., 2008); розроблено програму навчального курсу з українознавства; програми вступних і кандидатських іспитів та лекційний курс для аспірантів із спеціальності 09.00.12 – українознавство (72 год.).

На основі власних наукових розробок співробітниками Центру щороку читаються лекційні курси та спецкурси для студентів вищих навчальних закладів м. Києва та іноземних слухачів:

  • підготовлено текст та ілюстративний супровід лекції «Моя Україна – вільна держава» (до Дня незалежності України), за матеріалами якої читаються лекції для студентів університету;
  • підготовлено нормативний курс «Українознавство» для студентів І курсу культурології філософського факультету та курс за вибором для студентів ІІІ курсу філософського факультету;
  • розроблено програму і курс лекцій (30 годин) «Історія української політичної думки»; курс лекцій для аспірантів Центру українознавства з спеціальності 09.00. 12 – українознавство;
  • розроблено цикл українознавчих лекцій для студентів-славістів, які перебували на стажуванні в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.
  • читаються курси лекцій «Становлення і розвиток політичної думки в Україні», «Політичні партії в системі громадських об’єднань», «Етнонаціональна політика» для студентів-бакалаврів Інституту філології та факультету соціології «Суспільно-політичні доктрини у діяльності політичних партій», «Електоральна діяльність політичних партій», «Партійна система сучасної України» для студентів-політологів філософського факультету