Home » Навчання

Навчання

Аспірантура

Від початку діяльності у Центрі діяла аспірантура та докторантура зі спеціальності 09.00.12 – українознавство (історичні та філософські науки).

У 2000–2005 рр. на базі Центру українознавства діяла Спеціалізована вчена рада Д 26.001.01 з правом проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями 09.00.12 – українознавство (історичні та філософські науки) та 07.00.07 – історія науки і техніки. За цей період у раді аспірантами та пошукувачами Центру українознавства було захищено 13 кандидатських дисертацій, з них 12 – зі спеціальності 09.00.12 – українознавство (9 – історичні і 3 – філософські науки) і 1 – за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки.

З кінця 2006 р. спецради зі спеціальності 09.00.12 – українознавство відкрито на філософському (філософські науки) та історичному (історичні науки) факультетах.

Аспірантами, докторантами, співробітниками та пошукувачами Центру упродовж 2000–2019 рр. захищено 3 докторських і 30 кандидатських дисертацій, з них 25 – зі спеціальності 09.00.12 – українознавство (18 – з історичних наук, з них 2 докторські дисертації, і 7 – з філософських наук) і 8 дисертацій з інших спеціальностей.