Home » Співробітники » Сорочук Людмила Василівна

Сорочук Людмила Василівна

кандидат філологічних наук, науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Народилася 11 травня 1966 року в с. Крилів, Корецького р-ну, Рівненської обл.
1985 р. закінчила Дубнівське педагогічне училище, в 1997 р. –Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (педагогічний факультет).
1998-2001 рр. – аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Центр українознавства).

Сорочук Л.В. має науково-педагогічний досвід роботи понад 30 років. З 1985 по 2001 рр. – працювала вихователем у дошкільних закладах та вчителем українознавства СШ № 291 м. Києва.

У 2004 р. – захистила кандидатську дисертацію на тему «Система поетичного моделювання світу в календарно-обрядовій поезії». Спеціальність – фольклористика.

Починаючи з 2002 р., після закінчення аспірантури, працювала молодшим, згодом – науковим співробітником Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2005-2010 рр. очолювала напрям наукового дослідження «Освітні аспекти самозбереження та розвитку українства». Результатом цієї роботи є авторські публікації в багатьох фахових виданнях, програми та навчально-методичний посібник для вчителів українського зарубіжжя «Український світ».

З 2009 р. по 2012 р. читала курс лекцій з навчальних дисциплін «Міфологія», «Етногенез і міфологія в контексті українського фольклору», «Українське декоративно-ужиткове, образотворче мистецтво», «Етнопедагогіка», «Актуальні проблеми української фольклористики» студентам зі спеціальності «Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова» Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка. Упродовж 2016–2017 рр. читала лекції та проводила семінарські заняття з курсу «Історія української та зарубіжної культури» для студентів КНУ імені Тараса Шевченка (кафедра української філософії та культури).

Сорочук Л.В. є активною учасницею багатьох Міжнародних наукових конференцій, які проводяться як в Україні, так і за її межами, й співорганізатором науково-практичних заходів Центру українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка.

Сорочук Л.В. нагороджена Грамотою Української Всесвітньої Координаційної Ради за вагомий внесок у згуртуванні українства, збереження і плекання національних цінностей, піднесення авторитету української науки і культури та утвердження іміджу України в світі – 2007 р.; отримала Подяку від українського земляцтва «Водограй» за плідну роботу в напрямку розвитку освіти українського зарубіжжя та активну співпрацю з українським земляцтвом «Водограй» м. Сілламяе (Естонія) 2009 р.; нагороджена Грамотою декана філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за плідну наукову і громадську діяльність та з нагоди 10-річчя Центру українознавства (жовтень 2010 р.).

Автор понад 90 наукових публікацій, серед яких 8 колективних монографій (у співавторстві), навчальний посібник «Українознавство» (у співавторстві) та навчально – методичного посібника «Український світ» для вчителів недільних шкіл українського зарубіжжя.

Коло наукових інтересів: українознавство, історія української фольклористики, етнокультурологія, етнопедагогіка, сучасне побутування календарної та родинної обрядовості.

Основні публікації:

 • Сорочук Л.В. Образно-символічне й естетичне вираження народного вбрання в українському фольклорі // Український modus vestiendi – спосіб зодягання: [колективна монографія] / В.М. Піскун, А. В. Ціпко, Т.Л. Шептицька та ін.; за ред. М.І. Обушного. – К.: Видавничий центр «Київський університет», 2008. – С. 119–134.
 • Сорочук Л.В. Архетипи календарно-обрядової поезії як константи пізнавальної практики українців // Українська перспектива: свідомісні та соціокультурні виміри: [колективна монографія]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2005. – С. 308–324.
 • Сорочук Л.В. Міфопоетичний світ в українсько-обрядовій поезії (архетипне підґрунтям) // Українство у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини: [колективна монографія]. – К.: ЗАТ «ВІПОЛ», 2004. – С. 47– 62.
 • Сорочук Л.В. Етнокультурна традиція українців у європейському цивілізаційному просторі // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст: колективна монографія / Упор. К.А. Кобченко, за заг. ред. М.І. Обушного. – К.: ВПЦ «Київський університет». – К., 2015. – C. 56-83.
 • Людмила Сорочук. Діаспорна культура як феномен закордонного українства // Україністика: минуле, сучасне, майбутнє ІІІ // Колективна монографія, присвячена 20-річчю україністики на Філософському факультеті Університету імені Масарика в Брно. – Видано ЧАС у співробітництві з Інститутом славістики ФФ МУ та фін. Підтримці ТОВ «SHPILKA STAVBY» і ЧУСПТОВ «КЛІМФІЛ ТРЕЙД – Україна». Брно, 2015. – С. 531-539.
 • Сорочук Л.В. Феномен українського козацтва в народно-культурній традиції // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст: монографія/ Упор. К.А. Копченко, за заг. ред. М.І. Обушного. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015.– С.84-106.
 • Людмила Сорочук. Етно- та національно-культурні засади консолідації українства // Консолідація українства в постколоніальну добу: монографія / за заг. Ред. Проф. М.І. Обушного. – Київ: Педагогічна думка, 2019. – С. 274-311.
 • Українознавство: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. М.І. Обушного. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 672 с. (Сорочук Л.В. розділ. 5).
 • Сорочук Л.В. Український світ. Методичні розробки для вчителів недільних шкіл українського зарубіжжя із вивчення українського алфавіту: [навч. посібник]. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2004. – 104 с. (у співавт.).
 • Сорочук Л.В. Мова фольклору: традиція та сучасне побутування // Українознавчий альманах. – Випуск 9. – Київ-Мелітополь, 2012. – С.256-260.
 • Сорочук Л.В. Фольклорна традиція в українському зарубіжжі: форми збереження та культуропредставлення // Українознавчий альманах. – Випуск 7. – Київ, 2012. – С.152-155.
 • Сорочук Л.В. Фольклористичні студії Лесі Українки // Матеріали наукової конференції «Творчість та особистість Лесі Українки в історичному, культурологічному та філософському аспектах». Наукове видання. – Київ, 2011. – С.237-247.
 • Сорочук Л.В. Символ землі в українській фольклорно-обрядовій традиції // Наукові записки. Серія «Культурологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. Випуск 8. – С.125-134.
 • Сорочук Л.В. Родинні та календарні традиції українців: світ дитинства // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 54. – К., 2018. – С. 29-34.
 • Сорочук Л.В. Ідея консолідації нації в державних святах та символах України // Українознавчий альманах. – Випуск 21. – Київ, 2017. – С.88-93.