Home » Співробітники

Співробітники


 • На час створення Центру у ньому працювало 17 штатних співробітників (з них 16 кандидатів наук) та 14 сумісників (7 докторів і 7 кандидатів наук).
  • Частина співробітників Інституту українознавства Київського національного університету перейшла працювати до Центру.
   із них працюють зараз – канд. філос. н. І. М. Грабовська; канд. іст. н. С. Р. Кагамлик; канд. філол. н. Л. В. Сорочук;
   працювали до певного часу І. В. Андрущенко (по 31.12.2000 р.); канд. іст. н. Л. В. Божук (31.12.2010 рр.); канд. психол. н. Т. С. Воропаєва (до кін. 2021 р.); канд. філос. н. Т. М. Ємець (до сер. 2014 р.); канд. іст. н. С. В. Конча† (до 31.12.2015 р.); канд. філос. н. О. І. Мостяєв (по 31.12.2015 р.); Л. М. Кирик (до сер. 2013 р.); Л. Ковтун (до кін. 2021 р.); Л. В. Павелковська (до сер. 2013 р.); к. іст. н. , з 2007 р. – д. іст. н. В. М. Піскун (по 31.12.2010 рр.); канд. філол. н. А. В. Ціпко (по 31.12.2010 рр.); к. філос. н. О. В. Щербатюк (по 14.10.2004 рр.)
  • Пізніше до штату Центру долучилися нові співробітники:
   працюють зараз – канд. іст. н. К. А. Кобченко (з 1.06.2005 р.); працювали певний час – канд. філол. н. Т. Л. Шептицька (12.11.2001 – 3.08.2015 рр.); канд. іст. н. І. В. Пасько (2002–2009 рр.); к. іст. н. З. І. Хижняк (25.09.2002–30.06.2003 рр.); д. іст. н. А. Л. Зінченко (2004–31.07.2006 рр.); Т. П. Оришич (2.02.2004–18.09.2006 рр.); канд. іст. н. Б. А. Короленко (18.07.2005 – січ. 2008 рр.); канд. філос. н. Н. М. Авер’янова (23.11.2007 – кін. 2021 рр.);  канд. іст. н. І. Б. Василик (1.01.2011 – 31.12.2015 рр.).
  • У різні роки сумісниками та за договорами-підрядами працювали:
   Т. І. Артюшенко (2003 р.); член-кор. НАН України В. Д. Баран (2000–2002 рр.); В. М. Барташ (2002 р.); д. іст. н. В. К. Борисенко (2001–2003 рр.);.); канд. іст. н. І. Б. Василик (2010); к. іст. н. І. В. Верба (2001 р.); канд. геогр. н. І. І. Вінниченко (2002 р.); д. іст. н. Б. М. Гончар (2001 р.); канд. іст. н. А. В. Денисенко (2002 р.); д. іст. н. Л. Л. Залізняк (2000–2002 рр.); канд. філос. н. М. Ю. Зелінський (2002 р.); д. іст. н. А. Л. Зінченко (2001 р.); канд. психол. н. Т. С. Кириленко (2001–2002 рр.); канд. іст. н. В. К. Кириченко (2002 рр.); д. філос. н. В. С. Крисаченко (2000–2002 рр.); канд. іст. н. В. С. Лозицький (2001–2002 рр.); С. О. Матвєєва (2003 р.); академік АПН України Л. І. Мацько (2000–2002 рр.); д. іст. н. Л. Г. Мельник (2000 р.); д. біол. н. О. Я. Пилипчук (2002 рр.); канд. філол. н. В. О. Радванська (2002 р.); Т. О. Сапрун (2003 р.); канд. філол. н. В. Ф. Святовець (2001–31.08.2002 рр.); д. іст. н. С. П. Сегеда (2000–2002 рр.); д. іст. н. В. І. Сергійчук (2000–15.03.2006 р.); Н. М. Сидоренко (1.10–31.12.2002 р.); М. Ю. Скирда (2002 р.); канд. філол. н. Ю. Д. Солод (2000–2002 рр.); канд. філол. н. Г. П. Стрельчук (2001 р.); О. Г. Таран (2002–2003 рр.); Л. О. Тимошенко (2003 р.); канд. іст. н. Н. О. Щербак (2001–30.06.2003 рр.); канд. іст. н. Л. В. Яковлєва (2001–2002 р.).
 •