Home » Міжнародні зв’язки

Міжнародні зв’язки

У 2000–2005 рр. Центр українознавства у рамках державної програми «Освіта в українському зарубіжжі» виступав координатором освітньо-методичного забезпечення освітніх закладів українського зарубіжжя. 1–4 листопада 2000 р. було проведено І Міжнародну науково-практичну конференцію «Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи». Пізніше за такою тематикою було проведено ще дві конференції (18–21 серпня 2001 р. та 27–29 жовтня 2003 р.). Вони проводилися на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сприяння Міністерства освіти і науки України, Державного Комітету України у справах національностей та міграції, Української Всесвітньої Координаційної Ради, Товариства «Україна – Світ» та за підтримки державних органів. Рішення та підсумки роботи цих конференцій надали новий імпульс у пошуках ефективних механізмів взаємодії української діаспори й України, а відтак – реалізації державної політики в галузі збереження та розвитку освіти в українському зарубіжжі. Крім того, співробітниками Центру було розроблено Програму для недільних шкіл українського зарубіжжя «Український світ» та методичний посібник «Український світ».

У рамках програми «Освіта в українському зарубіжжі» співробітники Центру здійснювали перепідготовку науково-педагогічних кадрів для освітніх установ зарубіжжя. З метою допомоги у перепідготовці кадрів до роботи в нових історичних умовах та підвищення науково-методичного рівня української освіти було організовано та проведено курси підготовки вчителів українського зарубіжжя, що дало їм можливість виробити оптимальну структуру навчальних закладів рідною мовою. Упродовж 2001–2005 рр. на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка було проведено шість навчально-методичних семінарів для освітян українського зарубіжжя з українознавчих предметів (українська мова та література, історія, народознавство, географія України, мистецтво).

Співробітники Центру брали активну участь у ряді міжнародних закордонних конгресів, конференцій та проходили стажування. У рамках співробітництва з українською громадою Естонії протягом 2001–2006 рр. співробітники регулярно виступали перед її представниками в Естонії.

Нині Центром українознавства проводиться міжнародна співпраця на постійній основі:

Німеччина
З університетом м. Констанц (Німеччина). Кобченко К.А. є його послом, перебувала там за стипендією фон-Гумбольдта.

Білорусь
З Державним історичним музеєм м. Могильова, Могильовським державним університетом харчування

Австрія
Кобченко К.А. входить до складу Австрійсько-української комісії істориків

Канада
З громадською організацією «Жінки в науці» Союзу Українок Канади