Home » Обрані наукові праці

Обрані наукові праці

Латентні західноєвропейські дискурси в українській філософії та соціології доби УРСР

Монографія / За наук. ред. канд. cоціолог. н., доц. К. Настоящої. Київ, 2022. 227 с.


Конфліктизація культурно-історичного простору українства в умовах сучасних загроз

Монографія / За загальн. ред. М. І. Обушного, відп. ред. І. М. Грабовська. К: Міленіум, 2021. 266 с.


Консолідація українства в постколоніальну добу

Монографія / за заг. ред. проф. М. І. Обушного. Київ: Педагогічна думка, 2019. 400 с.


Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді

Монографія. – 2-ге вид., доповн. ; наук. ред. М. І. Обушний ; відп. ред. І. М. Грабовська. Київ: Міленіум, 2019. 416 с.


Мостяєв О. Цивілізації, Європа, українство: історико-типологічний підхід 

Монографія. – Передм. І. Грабовської. К. : Міленіум, 2018. 324 с.


Власова Тетяна, Грабовська Ірина, Галицька Юлія. Актуальний ґендер: міжнародний та український контекст

Монографія. К. : Міленіум, 2018. 132 с.