Досліднику

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»

Набув чинності 1 липня 2016 р.  Стандарт установлює види бібпосилань, правила та особливості їхнього складання і розміщування у документах. Він розроблений фахівцями Книжкової палати України імені Івана Федорова і його дія поширюється на бібліографічні посилання в опублікованих і неопублікованих документах незалежно від носія інформації. Зазначено, що «Стандарт призначено авторам творів, видавцям, фахівцям редакцій засобів масової інформації, інформаційних центрів тощо».

Докладніше

Артамонова С. С. та ін. Правила оформлення посилань на архівні документи у списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел

Ці правила погоджені з ВАК України, рекомендовані здобувачам наукових ступенів доктора і кандидата наук. Пропонується повний варіант правил, опублікований у журналі «Архіви України», 2009, № 6, с. 329–345; у скороченому вигляді ці правила також опубліковані у Бюлетені ВАК України, 2010 р., № 3, с. 17–24.

Докладніше

Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею

Додаток до Постанови Кабінету міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55.

Докладніше