Home » Співробітники » Кагамлик (дівоче – Федорків) Світлана Романівна

Кагамлик (дівоче – Федорків) Світлана Романівна

історик, архівіст, доктор історичних наук, старший науковий співробітник

У 2000 р. в Інституті історії України НАН України захистила дисертацію канд. історичних наук; старший науковий співробітник (2006). У 2021 р. в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка захистила докторську дисертацію «Українська православна ієрархія ранньомодерного часу: інтелектуальний та духовний виміри».

Народилася 22 жовтня 1961 р. у с. Косів Чортківського р-ну Тернопільської обл. Закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка (1982). Працювала у 1982 – 1998 рр. молодшим, згодом старшим науковим співробітником Центрального державного історичного архіву України в м. Києві. З листопада 1998 р. – вчений секретар Інституту українознавства Київського державного університету імені Тараса Шевченка. З вересня 2000 р. – науковий, з січня 2002 р. і донині – старший науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член редколегії (заступник відповідального редактора) збірників наукових праць «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство» та «Українознавчий альманах». Підготувала двох кандидатів історичних наук.

Коло наукових інтересів: сфера культурного і духовного життя українського народу, роль і місце української церковної еліти в соціумі ранньомодерного часу, духовний світ та інтелектуальний потенціал українських ієрархів. В науковому доробку – 5 авторських монографій, понад 100 наукових праць у збірниках і часописах і понад 200 статей енциклопедичного характеру.

Нагороди, відзнаки: Медаль Академії Наук УРСР з премією для студентів вищих навчальних закладів за студентську конкурсну роботу (1982); орден Преподобного Агапіта Печерського ІІІ ступеня (2005); орден Святої великомучениці Варвари – за заслуги з утвердження Помісної Української Православної Церкви (2005); Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008); грамота митрополита Київського і всієї України Володимира (2010).

Основні публікації

Монографії

 • Українська православна ієрархія ХVІІ–ХVІІІ ст.: інтелектуальний та духовний виміри. К., 2018. 776 с.
 • Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII–XVIII ст.). К., 2005. 552 с.
 • Світло духовності і культури. К., 2008. 327 с.
 • Церковні адвокати України кінця ХVІІ–ХVІІІ ст. у захисті Православної Церкви в умовах російського централізму. К., 2017. 548 с.
 • Століття протистояння. Українська церковна еліта і російський централізм. 1686–1786. Lambert Academic Publishing, 2018. 110 с.

Наукові статті

 • Українці чи росіяни? (До питання про ідентичність ієрархів українського походження на службі в Російській імперії XVIII ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Українознавство. 2012. Випуск 16. С. 28–32.
 • Українська церковна еліта як цивілізаційний чинник Російської імперії (на матеріалах XVIII ст.) // Українознавчий альманах. 2014. Випуск 17. С. 77–80.
 • Українська церковна еліта в умовах російського централізму. Спроби відновлення давніх прав Православної Церкви за часів Петра ІІ (1727–1730) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2017. Випуск 3 (134). С. 17–20 (Index Copernicus).
 • Православна Церква в Україні: від колоніального стану до автокефалії // Українознавчий альманах. 2018. Випуск 23. С. 55–59.
 • Polskie wpływy na powstawanie i działalność ukraińskiej prawosławnej elity cerkiewnej czasu nowożytnego // Bibliotekarz Podlaski. 2015. № XXXI. S. 130–139.
 • Магілёў у кантэксце літаратурна-выдавецкай дзейнасці ўкра­інскіх архірэяў XVII–XVIII ст. // Спірыдон Собаль і вытокі магілёўскага кніга­друку = Spirydon Sobаl and the origins of Mahilioŭ book-printing. Мінск, 2016. S. 172–180.
 • Ukrainians on the Head of Russian Eparchies in the XVIII century: typology of identity // Modern Science – Moderní věda. 2016. Ч.2. С. 158–163.
 • Phenomenon of the Ukrainian Orthodox Church hierarchy of the 17th and 18th centuries // Modern Science – Moderní věda. 2018. № 5. S. 118–124.
 • Kyiv-Mohyla Academy Intellectual Space as a Manifestation of Intercultural Communications (on the Basis of the Ukrainian Hierarchs’ Epistolary Legacy // Kyiv-Mohyla Humanities Journal. 2018. 5. S. 61–82 (Web of Science).

Енциклопедичні та довідкові видання

 • Києво-Могилянська академія в іменах. ХVІІ–ХVІІІ ст. К., 2001 (112 біографічних статей, з них 19 у співавторстві).
 • Архів Києво-Печерської лаври. Вип. 1. Фонд Києво-Печерської лаври. Іменний покажчик / упорядк. С. Р. Кагамлик. К., 2007. 270 с.
 • Архів Києво-Печерської лаври. Вип. 1. Фонд Києво-Печерської лаври. Предметно-тематичний покажчик / передмова і упорядк. С. Р. Кагамлик. К., 2008. 352 с.
 • Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда. Вишгород, 2013 (50 біографічних статей).