Home » Онлайн-бібліотека » Календар-щорічник «Українознавство»

Календар-щорічник «Українознавство»

Календар-щорічник «Українознавство» – наукове періодичне видання Центру українознавства. Започаткований 1996 р. згідно рішення Вченої Ради Ін-ту українознавства Київського ун-ту як науково-популярне видання.

У 1996 р. упорядниками видання були: д. філол. н. І.Я. Заславський і к. іст. н. В.М.Піскун. Перший номер видано за фінансової допомоги Ярослави Стецько та Фонду «Третій сектор». Обсяг видання – 5 умов.-друк. арк., наклад 100 прим. У виданні були такі рубрики: Календар, Україна-історія, Україна-держава, Україна-культура, Україна-природа, Нашого цвіту по всьому світу, У 1996 році виповнюється (ювілейні дати 1996).

У 1997 р. упорядником видання була В.М. Піскун, укладачами – співробітники Ін-ту українознавства С. Губський, О. Коваль, Л. Мазука. Видання вийшло в рамках програми «Українознавство в системі освіти, науки, культури» обсягом 5 умов.-друк. арк., накладом 100 прим.

У 2000 видання модернізовано, змінено рубрики та збільшено наклад. Обсяг біля 30 авт. арк. Протягом 2001–10 вийшо 10 номерів, упоряд. та авторами концепції яких були: В.М. Піскун, к. філол. н. А.В. Ціпко та к. філос. н. О.В, Щербатюк (крім 2010).

У 2001–2008 рр. Календар виходив за заг. ред. д. і. н., проф. В.І. Сергійчука, у 2009–10 рр. – відп. ред. д. політ. н., проф. М.І. Обушного. У календарі були наступні рубрики: Вступне слово, Часозапис-датівник, Концепти, Діялося, було…, Галерея портретів, Український погляд за край-обрій тисячоліття. Кожен рік відзначався конкретним тематичним спрямуванням рубрики «Концепти»:

  • походження українського народу (2001);
  • Україна і світ у різновиявних та різночасових взаєминах (2002);
  • проблеми національної ідентичності (2003);
  • українська соборність як зароджене у давнину ідейно-культурне та спільнотно-державне явище (2004);
  • сутність українськості у розмаїтті утрадиційованих форм, особові та гуртові поведінкові типи у громадсько-суспільних взаєминах в українській історії (2005);
  • українська людина, особистісний вимір українства з усіма виявами його свідомісної, культуротворчої, спільното-державної діяльності (2006);
  • бачення українців у їхньому розлогому часовому досвіді творення спільноти як культурно-історичного явища (2007);
  • бачення українців з особливостями їхніх вчинків та дій, що складають особові та гуртові поведнікові типи у громадсько-суспільних взаєминах в українській історії (2008);
  • 175-ліття КНУ імені Тараса Шевченка (2009);
  • розмаїття культурно-спільнотних взаємин між Україною та світом, 10-річчя заснування Центру українознавства КНУ (2010).

Укладачами рубрики «Часозапис-датівник» були А.В. Ціпко, Л.В Божук, Л.М. Кирик. Авторами видання були співробітники Центру українознавства та широке коло фахівців з українознавчої проблематики Київського ун-ту та інших наукових установ і ВНЗ.

В. М. Піскун