2003

Українознавство – 2003: Календар-щорічник / Упорядники В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. – К.: Українська Видавнича Спілка, 2002.

Зміст

 • Володимир Сергійчук. Українське єство…5

ЧАСОЗАПИС-ДАТІВНИК…8

КОНЦЕПТИ…49

 • Анатолій Ціпко. Давній український світогляд та його міфологічні відбитки на сутнісних рівнях культуротворення…50
 • Надія Федорович. Місяць в астрономічних уявленнях і віруваннях українського народу…55
 • Сергій Сегеда. Наочне втілення «етнічної біографії» українського народу…59
 • Олександр Мостяєв. Земля й історія…63
 • Володимир Петрук. Україна і море сьогодні і в часи Геродота…69
 • Володимир Баран. Етнічні та держатворчі процеси в Київській Русі…74
 • Олена Щербатюк. Українська культурна традиція: деякі механізми збереження «власного» і парадокси їх усталення…78
 • Людмила Сорочук. Дитина в українській родині: етнопедагогічний підхід…85
 • Людмила Ковтун. Мистецтво української народної вишивки у ретроспективному вимірі…88
 • Оксана Шевчук. Від міського побутового романсу до «Червоної рути»…92
 • Володимир Сергійчук. «Же чрез шаблю маєм право…»…97
 • Із джерел. Хто і як відроджував Хортицю…102
 • Валентина Піскун. «У збитих чоботях, на побитій дорозі самотня постать, дивлячись на небо, шукає шлях…»…103
 • Із джерел. Богдан Лепкий. Калнишевський у неволі…110
 • Юрій Брязгунов. Практична статистика українського етнозбереження (Воронежчина)…111
 • Микола Біляшівський. Музей українських старожитностей Василя Тарновського-молодшого як явище української культури…116
 • Світлана Брижицька. Ставлення українців до української мови (за матеріалами книг вражень на могилі Тараса Шевченка у Каневі в 1897-1926 рр.)…124
 • Із джерел. «Вільну Україну» на безневільну «Радянську Львівщину»…128
 • Світлана Бойко, Тетяна Воропаєва. Мовна ідентичність та національна самосвідомість громадян України…128

ДІЯЛОСЯ, БУЛО…134

 • Світлана Кагамлик, Анатолій Ціпко. Галицька митрополія та її культурно-традиційний спадок (до 700-річчя утворення)…135
 • Олена Щербатюк. Богданова Церква в Суботові…138
 • Із джерел. Тарас Шевченко. Містерія «Великий льох» (уривок)…139
 • Володимир Сергійчук.. Українці в Північній Пальмирі…140
 • Надія Щербак. »…Не было, нет и быть не может» (до генези Валуєвського циркуляру 1863 р.)…146
 • Людмила Кирик. Гіркий урок українського державотворення (85 років трагедії під Крутами)…149
 • Із джерел. Всеволод Петрів. Политичне значіння актів 22/I 1918 та 22/I 1919 р. …151
 • Тетяна Конончук. На вічну пам’ять жертвам голодомору 30-х років…153
 • Із джерел. Вартові кордону голоду…157
 • Юрій Макар. Мартиролог Української православної церкви Холмщини і Підляшшя…158
 • Володимир Сергійчук. Волинь у вогні…159
 • Віталій Макар. «Український історик».…162

ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТІВ…164

 • Ірина Грабовська. Визначний гуманіст українського та польського Відродження (до 490-річчя від дня народження Станіслава Оріховського-Роксолана)…165
 • Юрій Дупленко. Юрій Котермак – доктор медицини, провісник ідей космічної екології (до 520-річчя видання «Прогностикуму Юрія Дрогобича”)…166
 • Світлана Кагамлик. Високе Слово в окрасі монастиря Печерського (до 315-ї річниці з дня смерті Антонія Радивиловського)…168
 • Михайло Довбищенко. Таємниця Дерманського архімандрита (до 370-річчя від дня смерті Мелетія Смотрицького)…169
 • Світлана Кагамлик. «Муж премудрый, столп благочестія святого…» (до 320-річчя від дня смерті Інокентія Гізеля)…172
 • Анатолій Ціпко. «Гласом моїм ко Господу возвах» (до 195-річчя від дня смерті Артемія Веделя)…175
 • Світлана Руда. Олександр Нордман – професор Рішельєвського ліцею (до 200-річчя від дня народження)…177
 • Олег Пилипчук. Визначний флорист-систематик і мандрівник (до 200-річчя від дня народження Олександра Бунге)…178
 • Ніна Авер’янова. «Душа моя з’єдналася з Україною гарячою любов’ю» (до 175-ї річниці від дня народження Лева Жемчужникова)…179
 • Людмила Сорочук. Прогресивність та універсалізм Михайла Максимовича (до 130-річчя від дня смерті)…182
 • Із джерел. Відрубування коріння української науки: між дійсним і бажаним…184
 • Любов Мацько. Роль художньої мовотворчості та наукової діяльності І. Нечуя-Левицького в історії української літературної мови (до 165-річчя від дня народження)…184
 • Тетяна Воропаєва. Етнопсихологічні проблеми в творчості Дмитра Овсянико-Куликовського (до 150-річчя від дня народження)…187
 • Валентина Гармасар. «Химери» архітектора Владислава Городецького (до 140-річчя від дня народження)…189
 • Валентин Крисаченко. Два вчення про біосферу в українській теоретичній думці (до 140-річчя та 145-річчя від дня народження Володимира Вернадського і Павла Тутковського)…192
 • Олександр Добржанський. Буковинський провідник української справи (до 135-річчя від дня народження Миколи Василька)…197
 • Ірина Пасько. Засновник електрофізіології (до 130-річчя від дня народження академіка Василя Чаговця)…199
 • Тетяна Шептицька. «Будь гордий, що ти українець!» (до 125-річчя від дня народження Василя Пачовського)…200
 • Юлія Солод. Лірик, на якого чекала Україна (до 125-річчя від дня народження Олександра Олеся)…202
 • Із джерел. Казимир Малевич. «Згадували Україну. Він та я були українцями …» (з автобіографії)…206
 • Тетяна Шептицька. «Від полуднево-російського племені до свідомої нації! (до 120-річчя від дня народження Дмитра Донцова)…208
 • Людмила Божук. Перетворити Україну на квітучий яблуневий сад – такою була мета його життя (до 65-річчя від дня смерті Володимира Симиренка)…212
 • Ірина Зосимович. Відомий дослідник земних надр та «падаючих зірок» (до 105-ї річниці з дня народження Всеволода Фединського)…212
 • Олег Пилипчук. Видатний ентомолог з України (до 110-річчя від дня народження Григорія Бей-Бієнка)…214
 • Кость Волинський, Олександра Костишина (Волинська). Учитель, вчений літературознавець (до 110-ї річниці від дня народження Петра Волинського)…215
 • Ростислав Доценко. Посмертна жертва ГУЛАГу (до 70-річчя від дня загибелі Леоніда Малошийченка)…216
 • Тетяна Воропаєва, Таїсія Кириленко. Видатний український психолог (до 100-річчя від дня народження Петра Зінченка)…220
 • Михайло Відейко. Дослідниця трипільської культури (до 100-річчя від дня народження Тетяни Пассек)…222
 • Із джерел. Як ловили останнього командира УПА…224
 • Сергій Конча. Захоплений пошуком (до 90-річчя від дня народження Валентина Даниленка)…226
 • Валентина Піскун. Від глибин етнографічного пізнання – до міжнаціонального порозуміння (до 70-річчя від дня народження Всеволода Наулка)…228
 • Тетяна Ємець. Пісня – душа народу (до 70-річчя від дня народження Анатолія Мокренка)…221
 • Із джерел. Анатолій Мокренко. Хлюпни мені, терне…231
 • Олександр Мостяєв. Екологічне українознавство професора Крисаченка (до 50-річчя від дня народження)…231

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД ЗА КРАЙ-ОБРІЙ…234

 • Валентина Піскун. Національна ідентичність і процеси глобалізації: роз’єднаність у взаємозалежності…235