2008

Українознавство – 2008: Календар-щорічник / Упорядники В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. – К.: Український Центр духовної культури, 2007

Основне спрямування концепційних матеріалів цього випуску щорічника – бачення українців з особливостями їхніх вчинків та дій, що складають особові та гуртові поведінкові типи у громадсько-суспільних взаєминах в українській історії.

Зміст

Микола Обушний. Українськi поведiнковi типи в соцiокультурному вимiрi…5
Анатолiй Цiпко. Український вчинок в iсторiї та культурi…6

ЧАСОЗАПИС-ДАТІВНИК…8

КОНЦЕПТИ…55

Анатолiй Цiпко. «Такого в нас і в заводі не було»: власне і накинуте в бутті українців…56
Сергiй Конча. «Дума про Олексія Поповича» і проблема українських билин…63
Олександр Мостяєв. Вплив пограничного положення України на формування соціальних поведінкових стереотипів…71
Свiтлана Кагамлик. Особливості ментальності вищого українського духовенства ранньомодерної доби…81
Ірина Грабовська. Соціокультурні типи «української людини» та їх поведінкові виявлення (фiлософсько-свiтоглядний аналiз)…88

Із джерел. В. Пачовский. Українці як народ…95

Нiна Авер’янова. Громадська діяльність українських художників як складова суспільного буття (ХVІ – поч. ХХ ст.)…96
Тетяна Воропаєва. Поведінкова культура українців (етнотипова поведiнка, стиль життя i нацiональний характер)…103
  • Із джерел. Дмитро Донцов. «Правда прадiдiв великих»…113

ДІЯЛОСЯ, БУЛО…114

Тетяна Воропаєва. Значення «повісті минулих літ» для сучасного українознавства (до 890-рiчницi написання «Повiстi»)…115
Микола Обушний. Гадяцький договір у контексті українського державотворення (до 350-рiччя Гадяцької унiї)…123
Людмила Кирик. Заграва над Батурином (300 рокiв знищення гетьманської столицi)…128
Богдан Короленко. «…В замену и удовлетворение убытков наших решилися мы взять под державу нашу полуостров Крымский…» (до 225-ї рiчницi анексiї Кримського ханства Росiйською iмперiєю)…138
Людмила Божук. «Матір усього українського зорганізованого національного життя» (до 140-рiччя заснування культурно-освiтнього товариства «Просвiта»)…145
Тетяна Шептицька. Перший всеукраїнський часопис (до 110-рiччя виходу друком «Лiтературно-наукового вiстника»)…157
Ірина Пасько. До ґенези наукової концепції дошкільної педагогіки в Україні (до 100-рiччя створення Київського Фребелiвського педагогiчного товариства)…163
Тетяна Ємець. Українська академія наук у Києві (до 90-рiччя вiд дня заснування)…167
Володимир Власенко. Перша конференція української еміграції у Румунії (до 85-рiччя з дня заснування Громадсько-допомогового комiтету української емiграцiї у Румунiї)…172
Руслан Пирiг. Голодомор 1932–1933 років в Україні: документальні публікації…179
  • Із джерел. До 130-річчя з дня народження Олександра Олеся. Олександр Олесь. І де ми сили беремо……183

ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТІВ…184

Свiтлана Кагамлик. Ієрарх мазепинської епохи (до 300-лiття поставлення на Київську митрополiю Йоасафа Кроковського)…185
Володимир Погребенник. «Громадський чоловік із козацьким серцем»: письменник і вчений із Лохвицької Варви (до 200-лiття вiд дня народження Осипа Бодянського)…188
Людмила Сорочук. Малими кроками на широку дорогу (до 185-рiччя вiд дня народження Матвiя Номиса)…192
Володимир Петрук. Ф. Г. Міщенко – засновник геродотознавства і скіфології в Київському університеті св. Володимира…196
Інна Галак. Аристократка духу (до 140-рiччя з дня народження Людмили Старицької-Черняхiвської)…199
Валентина Пiскун. З «українофільського закутку» – до «лінії загального українського націоналізму» (До 140–рiччя вiд дня народження Максима Славiнського)…204
Нiна Авер’янова. Живописець високого духу (до 135-рiччя вiд дня народження Фотiя Красицького)…208
Анатолiй Лень, Олександр Бєляєв. Вадим Євгенович Лашкарьов – засновник наукової школи з фізики напівпровідників (до 105-рiччя вiд дня народження)…210
Сергiй Денисюк. Гордість української науки (до 100-рiччя з дня народження Юрiя Шевельова)…218
  • Із джерел. До 100-рiччя вiд дня народження Олекси Влизька. Олекса Влизько. Романтиковi…223
  • До 90-рiччя заснування Нацiональної бiблiотеки України iменi В. І. Вернадського…223
Лариса Павелковська. «Найсвітлоносніший письменник доби» (до 90-рiччя вiд дня народження Олеся Гончара)…225
  • Із джерел. До 70-річчя від дня народження Василя Стуса. Василь Стус. «Ми з темiнi виходимо на свiт…»…229
Ірина Грабовська. Один із найяскравіших представників Київської філософської світоглядної школи (До 80-лiття вiд дня народження Володимира Шинкарука)…229
  • Із джерел. Емма Андієвська. Філософ у Дельфах (з циклу «Античні ремінісценції»)…232

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД ЗА КРАЙ-ОБРІЙ…233

Валентина Піскун. «Зачищене» поле української індивідуальності…234