2009

Українознавство – 2009: Календар-щорічник / Упорядники В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008

Концепційні матеріали цього випуску щорічника присвяченi ювілею 175-ліття Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В них охоплено основні віхи університетського життя від заснування до сьогодення на тлі культурної та суспільно-державної історії України.

Зміст

Леонiд Губерський. Університету – 175!…5

 

ЧАСОЗАПИС-ДАТІВНИК…7

КОНЦЕПТИ…58

Анатолiй Цiпко. Ідея університету в українській культурі: перенесення й особливості засвоєння…59
Олена Щербатюк. «Червоний корпус» на тлі міського пейзажу…63
Микола Обушний. Витоки українознавчих досліджень у Київському університеті…73
Ірина Пасько. Природнича наука в університеті: київські класичні наукові школи в українознавчому вимірі…77
Катерина Кобченко. Входження жінок у «чоловічий» храм науки: Університет св. Володимира і жіноцтво…84

З джерел. Зі спогадів Максима Славінського про університетське життя…95

Валентина Пiскун. Університет на зламі епох: політика, особистості та їхні вчинки…98
Олена Ляпiна. Київський інститут народної освіти: проблеми становлення та розвитку…104
Ірина Грабовська. Київська філософська школа – cвітоглядний прорив…110
Тетяна Воропаєва. Внесок викладачів і випускників Київського університету в українську та світову психологічну науку…115
Тетяна Шептицька. Київський університет у текстах, особах і спогадах…119

ДІЯЛОСЯ, БУЛО……125

Тетяна Воропаєва. «Поляни, які нині звуться русь…»…126
Людмила Кирик. Душі козацької потуга (350 рокiв Конотопської битви)…129
Валентина Бочковська. Століття почаївського друку (до 275-рiччя виходу першої книги Почаївської унiатської друкарнi)…134
Станiслав Бушак. Дивовижне життя українського магната-мецената – володаря Качанівки (185 рокiв з часу посiдання Тарновськими маєтку Качанiвка)…139
Микола Обушний, Іван Огородник. Філософська складова українознавства в унiверситеті св. Володимира (до 175-рiччя Унiверситету св. Володимира)…147
Наталiя Щирба. Становлення і розвиток бібліотеки волинського ліцею та входження її до складу бібліотеки університету св. володимира…153
Дмитро Набiльський. Михайло Сперанський – почесний доктор Університету св. Володимира (до 175-рiччя з часу заснування докторату Honoris causa в Київському унiверситетi)…156
Оксана Жилiнська. Роль Університету св. Володимира у становленні Києва як європейського наукового центру…160
Ганна Калінич. Законовчителі у структурі білого духовенства м. Києва останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.…167
Сергiй Денисюк. Трибуна модерного українства (100 рокiв журналу «Українська хата», 1909–1914 рр.)…170
Олександр Мостяєв. Соборність України та відмінності історико-політичних доль регіонів…174
Руслана Марценюк. Українці Закарпаття на тлі епохи…181
Людмила Чорна. 70 років разом з університетом…184

Із джерел.

  • Ірина Добронравова, Лідія Сидоренко.
    Майстриня (до 55-рiччя вiд початку наукової дiяльностi Нiнель Костюк)…190
  • Із джерел. Василь Голобородько. Вся Україна…192

ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТІВ…193

Свiтлана Кагамлик. Засновник Малоросійської семінарії (до 265-рiччя вiд дня смертi єпископа Переяславського i Бориспiльського Арсенiя Берла)…194
Нiна Авер’янова. Культурний універсум національного буття українців в образотворчості Тараса Шевченка (до 195-рiччя вiд дня народження)…196
Вiктор Короткий. Оцінка В. Антоновичем Шевченкових творів історичного змісту…200
Нiна Авер’янова. Співець української природи (до 155-рiччя вiд дня народження Сергiя Василькiвського)…204
Олександр Добржанський. Буковинець Степан Смаль-Стоцький – творець термінології української мови (до 150-рiччя вiд дня народження)…210
Лариса Павелковська. Майстер українського слова (до 145-рiччя вiд дня народження Михайла Коцюбинського)…215
Олександр Музичко. «Вчений з чулою душею»: український історик літератури Володимир Федорович Лазурський (до 140-ї рiчницi з дня народження)…218
Валентина Піскун. Майстер компромісу (до 130-рiччя вiд дня народження Андрiя Лiвицького)…221
Наталiя Рева. Науковець у полоні політики і громадянського обов’язку (до 125-рiччя вiд дня народження Івана Фещенка-Чопiвського)…224
Людмила Сорочук. Ідейні погляди й культурні орієнтири Василя Білозерського (до 110-ї рiчницi з дня смертi)…228
Володимир Погребенник. Визначний митець і вчений із плеяди неокласиків (до 120-рiччя вiд дня народження Михайла Драй-Хмари)…233
Інна Лiпницька. «Скажіть усім, що я не ворог народу…» (до 120-рiччя вiд дня народження Остапа Вишнi)…237
Тетяна Шептицька. «Могікан недобитого відродження» (до 100-рiччя вiд дня народження Юрiя Бойка-Блохина)…242
Свiтлана Литвинська. Драматургічна творчість Олексія Коломійця в контексті загальномистецьких зрушень часу (до 90-рiччя вiд дня народження)…245
Тетяна Ємець. Іван Лисяк-Рудницький – патріот та науковець (до 90-рiччя вiд дня народження)…248
Тетяна Ємець. Олена Апанович – берегиня козацької слави (до 90-рiччя вiд дня народження)…252
Сергій Білокінь. Батько (до 95-річчя із дня народження Івана Білоконя)…255
Тетяна Конончук. Зі спокою і рівноваги духу, або подвижництво Валерiя Шевчука на нивi української культури…262
Юрiй Башкатов, Євген Синиця. Життя як археологічний пошук (до 60-рiччя Ростислава Терпиловського)…269
  • Із джерел. До 100-річчя від дня народження Богдана-Ігоря Антонича. Богдан-Ігор Антонич. Кода…271
  • Із джерел. До 85-річчя від дня народження Павла Загребельного. Павло Загребельний. Український шлях…272
  • Із джерел. До 75-рiччя від дня народження Юрiя Литвина. Юрій Литвин. Завдячую…272

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД ЗА КРАЙ-ОБРІЙ…273

Валентина Піскун. Спокуса авторитетом, чи авторитет спокуси у суспільному повсякденні…274