2010

Українознавство – 2010: Календар-щорічник / Упорядники В. Піскун, А. Ціпко. – К.: МП «Леся», 2009

Концепційні матеріали присвячено розмаїтим культурно-спільнотним взаєминам поміж Україною та світом. Окремо зауважено також ювілейну дату 10-річчя заснування Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зміст

Анатолій Ціпко. Україна у світовому просторі…5

ЧАСОЗАПИС-ДАТІВНИК…8

КОНЦЕПТИ…63

Анатолій Ціпко. Україна і Схід: на шляхах перетину та взаємодії…64
Сергій Конча. «Дюк Степанович» і київсько-галицькі відносини ХІІ століття…74
Олександр Мостяєв. Роль геополітичних обставин у ліквідації Запорозької Січі…81
Тетяна Воропаєва. Українство у світі: ціннісні та ідентифікаційні характеристики…92
Тетяна Шептицька. Українські письменники в світі: досвід творчого і культурного самозбереження…100
Валентина Піскун. Українськість: особистісне і спільнотне…106

ДІЯЛОСЯ, БУЛО…115

Тетяна Воропаєва. Вихід України-Русі на історичну арену (до 1150-ої річниці походу флотилії Аскольда на Візантію)…116
Катерина Кобченко. Перша форма жіночої професійної освіти (до 165-річчя заснування Інституту повивального мистецтва при Університеті Св. Володимира)…118
Станіслав Бушак. Зустріч, яка дала українському народу книгу «Запорожье в остатках старины и преданиях народа» (до 125-річчя знайомства Дмитра Яворницького та Василя Тарновського на квартирі Миколи Костомарова в Петербурзі та 155-річчя від дня народження Дмитра Івановича)…123
Галина Малєєва. Мистецькі виставки наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.: формування Києва як мистецького центру (до 100-річчя проведення у Київському міському музеї старожитностей та мистецтв «Посмертної виставки акварелей та малюнків М. О. Врубеля»)…133
  • Із джерел. Борис Олійник. Вибір…138
Людмила Кирик. Провісники армії соборної України (95 років надання статусу полку українському легіону Січових Стрільців)…138
  • Із джерел. Василь Симоненко. «Ми думаєм про вас. В погожі літні ночі…»…144
Наталія Рева. Витоки організованого українського націоналістичного руху (до 85-річчя створення Легії українських націоналістів)…144
Геннадій Іванущенко. Війна після війни: документи репресивно-каральних органів як джерело вивчення діяльності національно-визвольного руху на території Сумської області (до 65-річчя закінчення Другої світової війни)…149
  • Із джерел. Галина Гордасевич. І все вернеться на круги своя… …154
Людмила Божук. «Єднання у співпраці» (до 50-річчя створення Товариства зв’язків з українцями за межами України – «Україна-Світ»)…154
  • Із джерел. Василь Голобородько. Автопортрет…161
Валентина Піскун. Інституційні та науково-дослідні складові розвитку українознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 10-річчя створення Центру українознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка)…162
Ірина Грабовська. Закон про ґендерну рівність – крок України до цивілізованої Європи (до 5-річчя прийняття Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»)…168

ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТІВ…193

Ярослав Фощан. Життя його належить історії (до 215-річчя від дня смерті Георгія Кониського)…174
Клавдія Антощук. Виховання людини нового покоління – педагогічний підхід М. І. Пирогова (до 200-річчя від дня народження)…177
Світлана Литвинська. Марко Лукич Кропивницький – засновник театру світової слави (до 170-річчя від дня народження)…181
Олександр Музичко. «Чоловік великої і ніжної душі, глибокої прихильності і сміливих поривань»: Олексій Олександрович Андрієвський (до 165-річчя з дня народження)…186
Валентина Піскун. «Типовий українець, глибокий европеєць» (до 150-річчя від дня народження Павла Івановича Чижевського)…188
Павлина Дунай. З когорти творців: Андрій Ніковський (до 125-річчя з дня народження)…192
Сергій Денисюк. Найпослідовніший європеїзатор української культури (до 120-річчя від дня народження Миколи Зерова)…196
Любов Корнійчук. Володимир Кубійович: нарис життя та діяльності (до 110-річчя з дня народження)…202
Ніна Авер’янова. «Маю велику любов до малювання» (до 110-річчя від дня народження Катерини Білокур)…206
  • Із джерел. Роман Борковський. Основні ідеї Драгоманова, Липинського, Донцова і Липи…210
Людмила Сорочук. Талановитий поступ та трагічна доля (до 100-річчя від дня народження Катерини Грушевської)…211
Лариса Рева. Рева Григорій Семенович – педагог-літературознавець
(до 90-ліття від дня народження)…215
Тетяна Ємець. Перший українець у космосі (до 80-річчя Павла Поповича)…218
  • Із джерел. Микола Жулинський. Українська національна ідея в ідеологічній системі державотворення…220
Людмила Божук. З Поділля обійняла Україну (до 65-річчя з дня народження Валентини Борисенко)…221

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД ЗА КРАЙ-ОБРІЙ…224

Валентина Піскун. «Велична концепція України в нашій добі» (сучасні рефлексії з приводу праці Ю. Шереха «Над озером. Баварія. Триптих про добу, про мистецтво, про провінційність, про призначення України, про голуби і інші речі»)…225
Покажчик статей і матеріалів із джерел, опублікованих у календарі-щорічнику «Українознавство» в 2001–2010 рр. …231